راهکارهاي خلق کانسپت 


برقراي رابطه به عينيت و ذهنيت کانسپت گفته مي شود. در معماري اين مسئله به کنار هم قرار دادن اشکال و تصورات و ديگر المان ها در کنار هم گفته مي شود. طراح در اين مفهوم سعي بر ان دارد که تصورات ذهني اش را به تصوير بکشد. اين بخش در کار معمار بسيار با اهميت است زيرا فرد بعد از خلق طرح در ذهن خود بايد طرح خود را به گونه اي ايجاد کند که بتواند براي همه به وضوح روشن کند و شرح بدهد و اون ذهنيت خود را بواسطه طرح پياده شده ارائه دهد.


کانسپت ها مي توانند معاني متفاوتي داشته باشند. مفاهيم قياسي، استعاره اي يا تشبيهي؛ جوهري و ايده آل گرايانه. در مفهوم قياسي يا نگاه به ديگر چيزها فرد به دنبال تا با شباهت از طرح ها موجود و کمک از ان طرح ذهني خود را بر واقع عينيت ارائه دهد. در مفهوم استعاري و تشبيهي فرد به دنبال الهام از شي يا مسئله اي خاص برا بيان ايده ي خود است. در مفهوم جوهري تنها به مصالح اهميت داده نمي شود بلکه ان روح و جوهري که بنا بواسطه ايجاد آن شکل مي گيرد نيز حائز اهيمت است. بخصوص در مبحث دکوراسيون داخلي بسيار حائز اهيمت است. در مبحث ايده آل گرايانه همانطور که از نام آن پيدا است نگاه به ارزش هاي مطلق، صرفا توجه به ايده و ارزش هاي معمار را مورد توجه قرار مي دهد؛


براي دست چيدا کردن به يک کانسپت قطعا شما نمي توانيد فقط بنشينيد و منتظر الهام اين موارد به ذهن و روح خود باشيد بخصوص اگر پروژه اي در دست داشته باشيد و براي آن قرار داد تنظيم شده باشد و شما موظف به تحويل آن در موعد مقرر باشيد تا خسارت هاي پيش رو براي شما پيش نيايد.


پس در اينجا يک اموزش اصولي و درست در اين زمينه مي تواند به شما بسيار کمک کند. موضوع کانسپت البته در تمامي پروژه هاي معماري فارغ از هر گرايشي بنوعي و تا ميزاني مطرح مي باشد اما در معماري مفهومي يا کانسپچوال ، اين موضوع محوريت دارد. گروه معماري اسکيما با توجه به اهميت غيرقابل انکار مقوله کانسپت در اعتبار يافتن و غناي پروژه هاي معماري اقدام به تدوين و ارائه دوره خلق کانسپت در اصفهان بصورت حرفه اي براي معماران عزيز نموده است. در اين دوره علاقمندان قادر خواهند بود بر اساس موضوع پروژه و اقتضائات مکاني و زماني آن ، يکي از کانسپت هاي 5 گانه معماري ( جوهري، استعاره اي و . . . ) را خلق نموده و آن را مبناي طراحي معماري پروژه خود قرار دهند . شيوه برگزاري اين دوره يه سه صورت تئوري، تحليلي و طراحي مي باشد. در بخش تئوري مباني نظري کانسپت در معماري ارائه خواهد شد. در بخش تحليلي دوره، آثار فاخر معماري جهاني از حيث نوع کانسپت مورد واکاوي و تفسير قرار مي گيرند. و در بخش طراحي اقدام به طراحي يک اثر يا فضاي معماري بر اساس کانسپت خلق شده خواهد شد تا کارائي کانسپت در عمل مورد سنجش و آزمون قرار گيرد. هدف اين دوره بالا بردن قدرت خلاقيت ذهن علاقمندان در ارائه کانسپت هاي جديد معماري در پروژه هاست . همچنين در اين دوره به اختصار به مقوله نقد نيز پرداخته خواهد شد تا از اين طريق امکان حدس و تشخيص کانسپت پروژه هاي مطرح معماري جهان براي علاقمندان فراهم شود


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها


مجله مد و فشن، سبک زندگي سرباز ولایت Chelsea تعمییرات کابینت مینای فرخنده گویش shadow game center نگین کویر عاشقانه های ما پرسش مهر